Teknisk forskjell på Boblebad, Massasjebad og SpaBad

Forutsetningen for god vannmassasje starter med at man har et badekar som er ergonomisk riktig. Karet må være dypt nok til at man får vann over skuldre og fortsatt knærne under vann.

Man skal ha en stor klaring mellom rygg og kar for å kunne skape vannmassasje.

Avslutningen av karkanten opp mot skuldre og nakke må være godt avrundet. Hodet skal ikke presses forover, men rygg og nakkevirvlene skal få beholde sin naturlige form.

Det er også viktig at badedelen har en bue bak ryggen som sikrer at man får en åpning mellom skuldrene. Hvis man «kler på seg et såkalt kar som er godt å sitte i uten vann» vil vannmassasjen utebli.

Punkt 1) og punkt 2) under er tradisjonelle Boblebad og Massasjebad. Punkt 3) er unikt kun for Hurricane SpaBad.

Konklusjonen er derfor at et godt massasjebad må starte i et ergonomisk riktig konstruert badekar. Legg merke til at et Hurricane ikke har en egen nakkestøtte over karet, eller har behov for en nakkepute.

Med riktig design ligger man mykt og behagelig i et Hurricane, og en nakkestøtte over karkant forteller at konstruktøren har glemt det vesentlige med at man faktisk ikke kan få vannmassasje over vann.

Det finnes tre massasje systemer på markedet

Løsning 1)
Vanndyser i karets vegger som sender vannstrøm i stråler mot kroppen, ofte blandet med luft.

Med luftinnblandingen blir massasjen sterkere og mer pulserende. Selve vannstrålen gir god masserende effekt ved korrekt plassering og avstand. Kommer man for nær oppleves massasjen som ubehagelig og for langt ifra blir massasjeeffekten for svak.

Boblebad med vanndyser som har skjulte slanger bak karet

Oppfinnelsen om vannmassasje kommer fra Jacuzzi. En Italiensk vannpumpe produsent som flyttet til USA. Jacuzzi startet med produksjon av massasjebad på tidlig 60-tallet. Selve maskinpakken består i en vannpumpe som suger vann ut av karet og over i et rørsystem. Vannet sendes deretter ut av dyser i karets vegger. Selve innsuget til vannpumpen plassert ganske langt ned i karets vegg har forårsaket ulykker med sitt kraftige innsug.

Det er også et velkjent problem at dette rørsystemet på 8 meter eller lengre blir etter kort tid tilgriset og gir høyere konsentrasjoner av bakterier enn forsvarlig.

Kar med vanndyser bør derfor tilsette 2 klortabletter mens man fyller karet, og selv om det er ubehagelig med klor så bader man langt tryggere i forhold til infeksjoner i slimhinner og hud.

Å bare tilsette klor i vannet etter badet gir ingen fullgod effekt. Klor desinfiserer, men renser ikke. Derfor må man under selve badet benytte klor for å redusere tilgrising av hele rørsystemet.

Uten kloring av badevannet vil det medføre et stadig og omfattende rensebehov av rør og pumpe. Å vaske et lukket rørsystem uten mekanisk bevegelse med børste eller svamp er tilnærmet umulig. Vanndyser i karets vegger avgir forholdsvis lite motor og vann støy og overflatevannet i karet forblir ganske rolig.

Løsning 2)
Noe senere kom løsningen med luftinnblåsing fra karets bunn.

Mange små dyser plassert i karets bunn som setter vannet i svak pulserende bevegelse. Dette gir liten eller ingen massasje, men kan gi velvære. Noen har også valgt å installere begge systemene.

Når begge systemene kjøres samtidig vil vanndysene få lettere vei å gå gjennom bløtere vann og den stikkende følelsen fra vanndysene blir enda tydeligere.

Med et luftsystem med dyser i karets bunn vil man kunne oppleve at luften føles kald. Spesielt om man har installert såkalte blokkeringsfrie luftdyser. Sitter man på en luftdyse er det beste at man tetter den.

En luftdyse som kommer veldig nær kroppen vil ha den effekten at luft som blåses mot våt hud vil oppleves kald. Her benytter noen såkalt forvarmet luft, men det eneste man oppnår med dette er kun mere vanndamp på badet. Det er derfor svært viktig med riktig plassering og riktig dyse størrelser slik dette unngås.

Man skal også passe på at det ikke er luftdyser i nærheten av kvinnes underliv. Det er viktig for å hindre at ikke kvinnen mister sin naturlige pH i underlivet.

Et luftsystem består av slanger, rør og kanaler som er svært vanskelig å rengjøre, faktisk enda mere omfattende enn systemet med vanndyser i karets vegger.

Her må man derfor også tilsette to klortabletter i badevannet mens man benytter karet for å unngå begroing av rørsystem og medfølgende for høy bakterieflora enn tilrådelig. Et luftsystem har ofte mye støy fra selve luftturbinen og overflate vannet blir mere urolig.

Konklusjonen er derfor at begge systemene feiler mer enn ønskelig.

Løsning 3)
Hurricane SpaBad har utviklet et tredje massasjesystem som er patentert med navnet NonBac.

Designeren gjennomgikk alle kjente massasjesystem og valgte derfor å finne opp massasjebadet på nytt! Det ble valgt en løsning som bygger videre på luftinnblåsing fra karets bunn, men på en helt ny måte.

Aller først ble alle Hurricane badene designet for å ha de helt optimale badekarene. Dypere, og lengre badedel og med helt riktig design for å kunne gi god vannmassasje og at kroppen fikk helt korrekt liggestilling.

Hurricane SpaBad med luftmassasje og patentert NonBac, uten behov for klor og kjemikalier

Hurricane produseres i kompositt og dette bidrar til at karene kan lages dypere og uten noen form for design begrensinger.

Selve massasjesystemet ble integrert i karets bunn helt synlig og tildekket av to sirkulære og transparente dyseplater.

Systemet er designet slik at man verken trenger klor eller kjemikalier.

Folkehelseinstituttet konkluderte med at systemets design ikke engang trengte vask for å gjøre det bakteriefritt da systemet tørker raskt ut.

Allikevel er systemet laget så genialt at man ser gjennom de klare sirkulære dyseplatene når det er behov for vask. Når disse platene tas ut av karet er hele systemet åpnet og det blir som å vaske et badekar.

Spabad med massasje fra luftdyser i bunn uten bruk av klor og kjemikalier (NonBac-løsningen)

Med en ekstra kraftig og regulerbar luftturbin som også ble designet tilnærmet lydløs kunne man nå boltre seg i et massasjesystem som gir bedre spredning av massasjen. Kraftigere massasje, men allikevel skånsom slik at man kan nyte massasjen og badet hele veien til man er ferdig med badet.

Med 60 liter luft per sekund og 62 ekstra store dyser som er plassert riktig, får man her jevn massasje over hele kroppen

Med unntak av området rundt kvinnens underliv. Derimot oppleves en utvidet massasjeeffekt på kroppens viktigste område, nemlig i skuldre og nakke.

I et Hurricane har du ingen motorstøy, men det oppstår et naturlig vannbrus og overflatevannet blir urolig.

Vannbrus dempes betydelig med tilførsel av våre unike eteriske badeoljer. I et Hurricane i motsetning til alle andre kar kan du her tilsette alt av delikate spa produkter som oljer, farge, roseblader eller leire.

Alt som kan tilsettes i et badekar kan benyttes i et Hurricane.

Tekst: Kjell Christensen, daglig leder og eier av Hurricane SpaBad AS