Enkelt renhold

Rengjøring uten klor og kjemikalier

Enkelt og sikkert renhold er helt avgjørende for badegleden. Det finnes ingen snarveier.

Med NonBac®-teknologi, som er standard i Hurricane SpaBad, trenger du ikke tilføre klor og kjemikalier i badevannet.

Norske Hurricane SpaBad AS har patent på NonBac®-teknologien som er i alle Hurricane SpaBad sine massasjekar.

Hurricane SpaBad med massasje har ingen hulrom, kanaler eller rør hvor vann sirkulerer eller blir liggende. Samtidig viser de klare uttakbare platene i bunnen når det er behov for rengjøring. Med såpevann og svamp, holder du karet helt rent, og samtidig tar du hensyn til miljøet.

Rengjøring av et Hurricane kar

Til rengjøring av våre spabad med massasje kan du benytte alle former for vaskemidler som ikke inneholder slipemidler. Vi anbefaler likevel et med lav pH-verdi.

Vask karet med såpe og svamp kun ved behov når du ser det er skittent. Trenger ikke klor og kjemikalier.

Først løsnes senterskruene uten verktøy. Løft opp bunnplatene, benytt en svamp eller klut og fordel vaskemiddelet over hele karet. Vask deretter lett over en gang til, og skyll godt med hånddusjen så alle såperester fjernes. Enklere blir det ikke.

Rengjøring av kar uten NonBac®

Har du kar som ikke har NonBac® bør du bruke klortabletter i badevannet mens du bader, og rense karet også etter badingen. Kun kar med NonBac® er et spabad.

I et kar uten NonBac® danner mikroorganismer raskt grobunn for biofilm, og har ypperlige vekstvilkår i alle utilgjengelige hulrom, kanaler og rør som inneholder vann. For å bryte gjennom biofilm og forhindre bakterievekst må det benyttes meget sterke kjemikalier. Det er gjort forsøk med ozonering og UV-lys av badevannet uten at dette gir noen fullgod effekt.

Søk på «Jacuzzi rash» (link åpnes i egen vindu) så ser du utfordringen andre produsenter har uten NonBac®-teknologien. Dette slipper du garantert i et Hurricane SpaBad med massasje.